Vad gör vi?

Effektivisera och Transformera

Dessa två ord förkroppsligar kärnan i det vi gör. Vi hjälper ditt bolag att förbli konkurrenskraftig, vinna nya marknader och öka affärsvärde genom att utnyttja den fulla potentialen i den senaste tekniken. Detta gör vi genom att:

  • skapa en mer agil och effektiv verksamhet.
  • förbättra och förenkla interaktion med kunder.
  • skapa tillväxt genom nya digitala affärer.

Hur gör vi?

Strategi och affärsutveckling

Digital transformation handlar om att säkerställa organisationens förmåga att anpassa sig till den digitala omvärlden för att behålla och stärka sin konkurrenskraft. Din digitala resa börjar med att fastställa vad som är viktig och hur vi når dit.

Våra experter kan hålla er i handen under hela resan från start, eller göra projektinsatser under vägen.

Arkitektur och transformation

Att integrera din verksamhet med ny teknik utan störningar är nyckeln till din framgång. Den digitala plattformen ska skapa förutsättningar för accelerera automation och innovation.

Automation – genom att lägga fokus på effektivisering av de interna processer och befintliga tjänster till kund samtidigt som vi digitaliserar/automatiserar tids- och kostnadskrävande processer.

Innovation – genom att Identifiera, prioritera och vidare konceptutveckla nya digitala tjänster i takt med att marknaden, våra kunder och våra kunders kunder kommer med nya behov och idéer.

Produkt- och tjänsteutveckling

Framgång med ny teknik handlar om att leverera värde exponentiellt. Vi har expertisen, vi vet hur vi hittar rätt teknologilösningar för ditt företag. Vi tar dig genom hela processen från kravinsamling till utveckling och implementering av förvaltningsbara nya digitala tjänster och produkter.

Den metod vi vanligtvis använder oss av vid utveckling av tjänster utgår från ett angreppssätt där strategi, koncept, UX/design och teknik är lika viktiga komponenter.

Våra tjänster

Vi hjälper dig att identifiera och ta tillvara på digitala möjligheter genom en kombination av professionell rådgivning, affärsutveckling och spetskompetens.

STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

Accelerator
Digital Strategi
Forum för Digital Affärsutveckling
Interim chefer
(CIO/CDO, Chefsarkitekt)

ARKITEKTUR OCH TRANSFORMATION

ARKITEKTUR OCH TRANSFORMATION

Omvärldsanalys
Verksamhetskartläggning
Informationshantering/Masterdata
Mål- och Plattformarkitektur

PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING

PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING

Utvecklingsprojekt med helhetsansvar
Program- och Projektledare
Förändringsledare
IT- och Verksamhetsarkitekter

Jobba hos oss

På Proxent får du arbeta med spännande kunder inom fastighetsbranschen, en bransch som står inför stor förändring. Vår vision är att vara ett bolag med landets främsta experter inom ledarskap, digitalisering och IT.

KAM, Key Account Manager
Vi söker en kundansvarig med passion för försäljning, affärsutveckling, och digitalisering som med sitt engagerat ledarskap och strategiskt arbetssätt utvecklar våra kunder och affärer.
IT/Verksamhetsarkitekt
Accelerera din karriär hos oss. Vi söker en IT- och eller verksamhetsarkitekt med erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen.
Förändringsledare
Digital Transformation handlar om anpassning/viljan till förändring i hela förtaget från högsta ledningsnivå till varje enskild medarbetare. Vi söker dig som förstår värdet av och brinner för att leda den mänskliga sidan av förändringen. Du har professionell integritet och drivs av utveckling samt att leverera värde till våra kunder. Du motiveras att skapa hållbara, långsiktiga förändringar i beteende och arbetssätt och arbeta både med projekt – och förändringsledning.

Våra kunder och partners

Oavsett storlek , bolag eller bransch, bidrar vi till att våra kunder lyckas med sin transformation.